سوییچر انتخابگر و مبدل

سوییچر انتخابگر و مبدل

SC91DM یک سوییچر FULL HD به همراه آمپلی فایر می باشد که تصاویر را از 9 ورودی شامل : 2 HDMI/ 2component video/ 2 composit video/ 2 VGA/ 1 s-video را دریافت کرده و به 2 خروجی برای تصویر شامل 1 خروجی HDMI و 1 خروجی VGA و 1 خروجی برای صدا می فرستد. این دستگاه قابل کنترل از طریق ریموت…
به منظور استفاده بهینه از یک سالن کنفرانس یا همایش باید تجهیزات صوتی و تصویری به گونه ای طراحی و نصب و راه اندازی شوند که کاربر بتواند به طور همزمان انواع سیگنالهای صوتی و تصویری را دریافت ، انتخاب ، تبدیل و برای حضارپخش نماید. امروزه با توجه به تنوع فرمت های صوتی…
به منظور استفاده بهینه از یک سالن کنفرانس یا همایش باید تجهیزات صوتی و تصویری به گونه ای طراحی و نصب و راه اندازی شوند که کاربر بتواند به طور همزمان انواع سیگنالهای صوتی و تصویری را دریافت ، انتخاب ، تبدیل و برای حضارپخش نماید. امروزه با توجه به تنوع فرمت های صوتی…