سیستم ترجمه همزمان و رای گیری توکار تایدن سری 4326

سیستم ترجمه همزمان و رای گیری مدل HCS-4326NCWE/50    ، ترجمه همزمان(64 کانال) ، انتخابگر کانال  ودارای خروجی هدفون  . طراحی توکار، زیبا و ارگونومیک دارای 5 کلید رای گیری قابلیت آغاز و اتمام رای گیری توسط دستگاه ریاست…

میکروفن کنفرانس توکار تایدن سری 4840

میکروفن های کنفرانس تایدن سری 4840 یکی از مهمترین تجهیزات سالن کنفرانس دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی توکار ،…

میکروفن کنفرانس توکار تایدن سری 4360

میکروفن های کنفرانس تایدن سری 4360 دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد.…

سیستم مترجم تایدن سری4385

ترجمه همزمان تایدن سری  4385U دارای بلندگو ،میکروفن ،سیستم ترجمه همزمان وخروجی هدفون(3.5 میلی متری) می باشد. طراحی روکار زیبا و ارگونومیک دارای اکوالایزر برای تنظیم صدا دارای ترجمه همزمان 64 کانال دارای امکانات لازم جهت ارتباط داخلی دارای کلید Muteبرای جلوگیری…

میکروفن کنفرانس صوتی تایدن یری 4338

میکروفن کنفرانس تایدن سری 4338 یکی از مهمترین تجهیزات سالن کنفرانس دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز…

میکروفن کنفرانس توکار تایدن سری 48u10

میکروفن های کنفرانس تایدن سری 48U10 یکی از مهمترین تجهیزات سالن کنفرانس دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان، رای گیری قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی توکار ، زیبا…

میکروفن کنفرانس توکار تایدن سری 48u9

میکروفن های کنفرانس تایدن سری48U9  یکی از مهمترین تجهیزات سالن کنفرانس دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی توکار ، زیبا و ارگونومی…

میکروفن کنفرانس توکار تایدن سری 48u8

میکروفن های کنفرانس تایدن سری 48U8یکی از مهمترین تجهیزات سالن کنفرانس دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی توکار ، زیبا و ارگونومیک…

میکروفن کنفرانس توکار تایدن سری 48u7

میکروفن های چندمنظوره تایدن سری HCS-48U7  یکی از مهمترین تجهیزات سالن کنفرانس دارای قابلیت های صحبت کردن ، گوش دادن ، رای گیری ، ترجمه همزمان می باشد. برخی از خصوصیات این محصول طراحی توکار زیبا و ارگونومیک…

میکروفن کنفرانس توکار صوتی سری 48u6

میکروفن های کنفرانس تایدن سری 48U6دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. قطع خودکار اسپیکر به هنگام وصل هدفون…

میکروفن کنفرانس صوتی تایدن سری 4886

میکروفن های کنفرانس تایدن سری 4886  دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات…

میکروفن کنفرانس صوتی تایدن سری 4860

میکروفن های کنفرانس تایدن سری4860 دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را…

میکروفن کنفرانس صوتی سری 4850

میکروفن های کنفرانس تایدن سری4850 دارای میکروفن ارِی(Array) و کلید برای در خواست صحبت می باشد . طراحی زیبا و ارگونومی دارای محافظ عالی در برابر نویز موبایل و امواج رادیویی…

میکروفن کنفرانس صوتی تایدن سری 4330

میکروفن های کنفرانس تایدن سری   4330 دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد.…

میکروفن کنفرانس صوتی تایدن سری 4380

میکروفن های کنفرانس تایدن سری4380دارای بلندگو ،میکروفن ،ترجمه همزمان ، رای گیری و کلید برای در خواست صحبت می باشد و قادر به برطرف کردن تمامی نیاز های جلسه حتی جلسات بسیار بزرگ را دارد. طراحی زیبا…