فرم درخواست نمایندگی

نام شرکت / فروشگاه(*)
ورودی نامعتبر است

تاریخ تاسیس شرکت(*)
ورودی نامعتبر است

استان(*)
ورودی نامعتبر است

شهر(*)
ورودی نامعتبر است

مالکیت شرکت / فروشگاه(*)
ورودی نامعتبر است

موضوع و زمینه فعالیت اصلی(*)
ورودی نامعتبر است

سابقه فعالیت مرتبط
ورودی نامعتبر است

آیا عضو اتحادیه و یا سندیکای صنفی و یا شورای عالی انفورماتیک هستید ؟
ورودی نامعتبر است

موقعیت محل فعالیت
ورودی نامعتبر است

نوع تملک محل فعالیت(*)
ورودی نامعتبر است

آدرس کامل پستی(*)
ورودی نامعتبر است

شماره تلفن
ورودی نامعتبر است

شماره فکس
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیکی (email)
ورودی نامعتبر است

چنانچه نمایندگیهای دیگری در زمینه فروش سایر کالاها دارید لطفا نام مارک و شرکت مربوطه و مدت زمان فعالیت را دز قسمت ذیل زکر نمایید .
ورودی نامعتبر است

چه کالاهای دیگری به جز محصولات سمعی و بصری عرضه می نمائید ؟
ورودی نامعتبر است

از چه روشهایی برای بازاریابی و فروش در منطقه تحت پوشش استفاده میکنید ؟
ورودی نامعتبر است

لطفا مدارک درخواستی را در قسمت پایین به صورت فایل فشرده (zip,rar) بارگذاری کنید. عکس از دورنمای محل فعالیت،عکس از داخلی شرکت/فروشگاه،عکس مدیر مسئول،کپی جواز کسب،کپی آگهی تاسییس شرکت،کپی اساسنامه،کپی آگهی تغییرات شرکت،کپی سند مالکیت محل فعالیت،کپی اجاره نامه محل فعالیت، کپی سایر مدارک،کپی عضویت در اتحادیه/شورای عالی،کروکی محل فعالیت

حداکثر حجم فایل 10Mb باشد
ورودی نامعتبر است

متن زیر را وارد نمایید(*)
متن زیر را  وارد نمایید
ورودی نامعتبر است