تجهیزات ارتباطی  صوت و تصویر

تجهیزات ارتباطی صوت و تصویر

برای انتقال، تقویت و تبدیل سیگنال های صداو تصویر بین دستگاه های ضبط و پخش نیاز به تجهیزات ارتباطی صوت و تصویر می باشد .ازجمله switcher،splitter(پخش کننده) ، converter(مبدل) ، amplifier (تقویت کننده) ، extender (انتقال دهنده) و غیره

از تجهیزات ارتباطی صوت وتصویر بیشتر در سالن های کنفرانس ، آمفی تئاتر، همایش ، سینما، اتاق های مانیتورینگ، اتاق های  کنترل مرکزی استفاده می گردد.