تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی

اين نوع بالا بر مناسب براي نصب بر روي سقف سالنهاي کنفرانس ، اجتماعات ، لابي ها ، کليدورها و بسياري از اماکن که نيازمند جمع شدن نمايشگر بر روي سقف مي باشد  است . طراحي اين دستگاه توسط مهندسان واحد توليد شرکت پرتو صورت گرفته است. در طراحي اين…
 اين نوع بالا بر مناسب براي نصب در سالنهاي کنفرانس ، اجتماعات ، لابي ها ، کليدورها و بسياري از اماکن که نيازمند جمع شدن مانیتور می باشد است طراحي اين دستگاه توسط مهندسان واحد توليد شرکت پرتو صورت گرفته است. . از ویژگی های این دستگاه پس از جمع شدن…
وسیله ای مناسب جهت نصب دیتا پروژکتور بر روی سقف می باشد. با به کارگیری این وسیله هنگام استفاده از پروژکتور ، بالابر ، دیتا پروژکتور را از سقف خارج نموده و در ارتفاع مناسب قرار می دهد و پس از اتمام نمایش، مجددا در سقف نگهداری می نمایند. با…