سیستم راهنمای تور

سیستم راهنمای تور

راهنماتی تور okayo راهنمای تور؛ همیشه جهت اطلاع رسانی درست و با بازدهی خوب ، به بازدیدکنندگان مکان های کوچک و بزرگ سر بسته مانند موزه ها، گالری ها، نمایشگاه ها و ... و محیط های روباز مانند باغ ها، ساختمان قدیمی و ... و یا داخل کارخانجات بزرگ، جهت تجار…