سیستم راهنمای موزه

سیستم راهنمای موزه

راهنمای موزه okayo اندازه و طراحی AT 100به گونه ای است که استفاده کننده می تواند به راحتی آن را در کنار گوش خود قرار داده ویا توسط هدفون مطالب مورد نظر را گوش دهد . طراحی بسیار مقاوم با بکارگیری مواد اولیه مقاوم در ساخت بدنه و دکمه های دستگاه باعت…
راهنمای موزه Dataton با بکارگیری دستگاه راهنمای موزه ؛ بازدیدکنندگان می توانند  اطلاعات اقلام به نمایش گذاشته شده در موزه را به زبان های مختلف بشنوند و در صورت لزوم آن اطلاعات را مجددا گوش دهند. راهنما موزه Pick up  جدیدترین و کار آمدترین راهنمای موزه است که تاکنون ساخته شده است . عملکرد: سیستم…