HDTV چیست ؟

( High Definition Television) HDTV به معنی تلویزیون با کیفیت بالا می باشد.
سه تفاوت اصلی بینHDTV و آنچه بنام تلویزیون استاندارد(NTSC , PAL ,SECAM)معروف است وجود دارد. این سه مورد عبارتند از:

     افزایش رزولوشن تصویر  
     استفاده از نسبت تصویر عریض ۱۶:۹به عنوان استاندارد
     توانایی پشتیبانی از صدای چند کاناله مانند دالبی دیجیتال

مهمترین ویژگیHDTV  رزولوشن بالای آن میباشد. سیستمهای پخش قدیمیNTSC دارای ۵۲۵خط افقی تصویر میباشند. در سیستمPAL تصاویر با کیفیت اندکی بهتر و با ۶۲۵خط افقی پخش میگردد. اما تمام این خطوط برای نمایش تصویر بکار نمیروند. خطوطی که اطلاعات تصویری را نمایش میدهند خطوط فعال نام دارند و تعداداین خطوط۴۸۶خطبرای سیستمNTSC و ۵۷۶خطبرایPAL میباشد. بعلاوه ، در سیستمهایPAL وNTSC از پویش شانه ای(interlaced) استفاده میشود یعنی هر قاب به دو بخش تقسیم شده و یک بخش شامل خطوط فرد ، و بخش دیگر شامل خطوط زوج میباشد. هر بخش بصورت یک در میان نمایش داده میشود و مغز ما با ترکیب آنها تصویر کامل هر قاب را میسازد. پویش شانه ای کیفیت تصویر را پایین می آورد.
سیستم پخشHDTV دارای دو فرمت میباشد : ۷۲۰p  و ۱۰۸۰ این اعداد تعداد خطوط رزولوشن عمودی را نشان میدهند و حروف نیز نشاندهنده نوع پویش تصویر هستند .پویش متوالی(progressive =) و پویش شانه ای یا یک در میان(i = interlaced)  .پویش متوالی یعنی اینکه قاب در یک مرحله به تمامی نمایش داده میشود (بجای اینکه به دو بخش تقسیم گردد). کیفیت هر دوی این سیستمها بسیار بهتر ازPAL وNTSC میباشد.
در سیستمHDTV از نسبت ۱۶:۹عریض استفاده میگردد . بدین ترتیب تصاویر عریض(widescreen) بطور مناسب ارسال میشوند و نه بصورتletterboxed .pan & scan  (نمایش بخشی از تصویر عریض ۱۶:۹روی تلویزیون ۴:۳) تصویر صفحه عریضی که در تلویزیون ۴:۳پخش شود و نوارهای سیاه رنگی بالا و پایین آنرا پر کنند.
صدای چند کاناله دالبی دیجیتال نیز میتواند بعنوان بخشی از سیگنالHDTV ارسال گردد و استفاده از آن دیگر محدود بهDVD ها نخواهد بود.
برای دریافت برنامه هایHDTV به یک تلویزیون با تیونرHDTV مانند تلویزیونهای پلاسمای پاناسونیک یا یک گیرندهHDTV که بتواند کانالهایHDTV ارسال زمینی یا کابلی مثلVoom HDTV یا ماهواره ای مثلDish Network HDTV را دریافت کند نیاز دارید. همچنین باید در منطقه ای زندگی کنید که کانالهایHDTV توسط کابل یا ماهواره پخش میشوند.
در حال حاضرHDTV بطور گسترده در ژاپن وجود دارد و در ایالات متحده نیز در حال متداول شدن است. بیشتر شبکه های بزرگ برنامه های پرطرفدار خود را بصورتHDTV هم پخش میکنند. در استرالیا نیز پیشرفتHDTV در ابتدا کند بود اما از سال ۲۰۰۳به بعد سرعت گرفته است.
وضعیتHDTV در اروپا چندان مطلوب نیست. در تمام اروپا تنها یک شرکت پخشHDTV بنامEuro ۱۰۸۰وجود دارد و آنهم فقط دو کانالHDTV دارد که هردو با فرمت ۱۰۸۰i پخش میشوند: Euro ۱۰۸۰HdeوHD۱. کانالEuro ۱۰۸۰HDe بیشتر برنامه های فرهنگی و ورزشی برای سینماها و باشگاههای اروپا پخش میکند در حالیکه کانالHD۱برنامه های ورزشی، اپرا ، موسیقی راک و غیره را برای خانه ها پخش می نماید. شرکت پخش ماهواره ای انگلیسیSky اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۶تعدادی از برنامه های خود را بصورتHDTV پخش خواهد کرد. BBC هم قصد دارد برنامه های خود را بصورتHDTV نمایش دهد.
با این وجود مدتی طول میکشد تاHDTV در اروپا به سطح دیگر نقاط جهان برسد. مباحثاتی که بر سر تایید برنامه های دولت انگلستان برای از کار انداختن فرستنده های آنالوگ در سال ۲۰۰۸بوجود آمد نشان داد که چگونه بسیاری از مردم هنوز آمادگی تغییر سیستم پخش بهDVB-T را ندارند. این نشان میدهد که در انگلستان تمایلی برای تغییر عمده در پخش تلویزیونی وجود ندارد، بویژه که بیشتر مردم فکر میکنند هم اکنون تلویزیون دیجیتال را بصورتDVB-T در اختیار دارند.
چون تلویریون توسط یک انگلیسی اختراع شده و اروپا سالها تحت رهبریPAL بوده است ، این تغییر خوشایند انگلیسیها نخواهد بود.

نظر دادن