آشنایی با HDBaseTیا HDMI برروی شبکه

HDBaseT

کابل HDMI  به راحتی صدا و تصویر را روی یک کابل و پورت انتقال می دهد و به عنوان بخشی مهم در  دستگاه‌های صوتی و تصویری خانگی و تجاری استفاده میشود. با این حال گاهی کارکرد HDMIبه خاطر محدودیت در طول کابل دچار اختلال می‌شود و ممکن است صوت و تصویر دچار افت کیفیت یا بهم ریختگی شود.

کابل‌هایHDMI معمول تا 20 متر می‌توانند طول داشته باشند. بهتر است از کابلActive HDMI استفاده کرد ، زیرا کابل اکتیوHDMI دارای یک چیپ تقویتی داخل خود است که از افت سیگنال در طول مسیر جلوگیری می‌کند.

یکی از راه‌های افزایش طولHDMI وصل کردن دو کابلHDMI به یکدیگر است. می توانیم از یک برل مادگیHDMI استفاده کنید( دو سر مادگیHDMI در دو طرف خود دارد برای اتصال دو کابلHDMI به آن) در این روش بهتر است از کابلActive HDMI استفاده کنید تا دچار افت سیگنال در طول مسیر نشوید.

یکی از بهترین راه‌های افزایش طول کابلHDMI، استفاده از تبدیلHDMI به شبکه ((HDBaseT می باشد. این تکنولوژیمبتنی بر سیم شبکه بوده و با توجه به عملکرد آن  به صرفه و در دسترس‌تر است. از دو دستگاه فرستنده و گیرنده بین منبع اصلی و نمایشگر استفاده می‌شود. از منبع اصلی یک کابلHDMI به فرستنده متصل شده، سپس فرستنده باکابل شبکه به گیرنده متصل شده و از گیرنده با یک کابلHDMI  به نمایشگر وصل می شود و صدا و تصویر از این طریق منتقل می‌شود.کابل شبکه Cat5/6/7قیمت بسیار مناسبتری نسبت به کابل  HDMI  دارد و با آن می توان تا 100 متر طول کابل HDMI  را افزایش داد.

موارد مرتبط

نظر دادن